Bộ tranh quý hiếm của Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ tranh quý hiếm của Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp tháng đại thắng của nhân dân Việt Nam, tranh điện tử có thực hiện một số tác phẩm tranh về Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp...

0 Comments
NGHỆ THUẬT VẼ TRANH CHÂN DUNG

NGHỆ THUẬT VẼ TRANH CHÂN DUNG

NGHỆ THUẬT VẼ TRANH CHÂN DUNG Có lẽ vẽ tranh là loại hình nghệ thuật đã tồn tại từ rất lâu trước đây, xưa kia khi muốn ghi lại hình ản...

0 Comments