Bộ tranh quý hiếm của Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ tranh quý hiếm của Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp tháng đại thắng của nhân dân Việt Nam, tranh điện tử có thực hiện một số tác phẩm tranh về Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp...

0 Comments